26 sept. 2016

130 Aniversario da Creación da Escola de Artes e Oficios de VigoHoxe estamos de aniversario, un día como hoxe hai 130 anos inaugurabase na antiga rúa do Circo, a Escola de Artes e Oficios, foi unha iniciativa da Sociedad de Socorros Mutuos "La Cooperativa" presidida por Manuel Diego Santos. O 26 de setembro de 1886 verificábase a apertura do primeiro curso en un acto solemne presidido por o ex ministro da Primeira República, Eduardo Chao, que fixo o discurso inaugural.

A sociedade viguesa de 1886, en plena expansión e desenvolvemento industrial e comercial necesitaba dunha instrución técnica para os cadros que a estaban formando, desde os obreiros ata a burguesía emprendedora, tamén a mellora das condicións ecónomicas e sociais dos obreiros constituía un dos obxectivos do centro. 
Desde o 10 de outubro de 1888 o Concello de Vigo faise cargo da Escola convertendose nun establecimento municipal de ensino, con subvencións puntuais da Deputación, do Estado e dalgúns cidadáns.

Eduardo Chao e José García Barbón

No ano 1900, despois de 14 anos a Escola abandona a sede da rúa do Circo para trasladarse ao edificio que actualmente ocupa, foi un encargo de José García Barbón ao arquitecto Michel Pacewicz. Para levar a cabo este proxecto, García Barbón doou os terreos, costeo o edificio e completo a súa doazón con material de ensino, maquinaria e libros para formar a biblioteca que aínda hoxe existe e que no seu momento foi a primeira biblioteca pública da cidade. Sempre coa convicción de que sería para o beneficio da clase obreira a "cuya instrucción, cultura y progreso van unidos el progreso, adelanto y cultura de los pueblos"

En 1904, García Barbón amplía o centro coa construción do chamado edificio “anexo” onde se instala a Escola Superior de Artes e Industrias, nese mesmo ano fai entrega ao Concello da “Escritura de doazón” dos dous edificios.

A Escola contribuíu ao desenvolvemento industrial, comercial e cultural da cidade desde finais do Século XIX. Aspectos como o número de alumnos e alumnas que se matriculaban cada ano, o amplo campo laboral ao que pertencían, con representación de todos os oficios, o interese das empresas e das sociedades de traballadores, etc. en fomentar a asistencia á escola, a presenza desta na prensa, con noticias e artigos sobre o centro, demostran a importancia desta institución para o progreso da cidade. Os momentos de maior auxe da Escola coinciden cos anos de maior impulso industrial e maiores inquietudes da cidade. É, nos anos comprendidos entre 1900 e 1939 cando a Escola alcanza o momento de máxima contribución á formación da clase obreira.

No período posterior á Guerra Civil, prodúcense unha serie de cambios, que inclúen, a expulsión dalgúns profesores e empregados do centro, a supresión da coeducación e a censura na biblioteca.

A finais dos anos setenta o concello decidiu revitalizar a Escola no ano 1982 seguindo o exemplo doutras cidades converteuse en Universidade Popular, isto supuxo a incorporación de actividades formativas e de animación sociocultural: música moderna e tradicional, video, artes gráficas... que se desenvolveron en paralelo con as especialidades da antiga Escola de Artes como Talla en madeira, Pintura, Debuxo, Repuxado en coiro, Encaixe de Palillos, Ourivería ou Cerámica... Neste período, dos cursos de gaita saíu en 1984 a Banda de Gaitas Xarabal, tamén en 1996 comeza a súa andaina no centro o Conservatorio de Música Tradicional, hoxe Escola Municipal de Música Folk e Tradicional (E-Trad).

Nos inicios do século XXI leváronse a cabo importantes reformas nos edificios da Escola. No ano 2003, xa normalizada a situación, o Concello levou a pleno a iniciativa de que o centro recuperase o seu antigo nome de Escola de Artes e Oficios, porque a Escola é unha institución moi arraigada na cidade, existe unha relación moi intensa entre a Escola e a sociedade viguesa da que forma parte. 
A Escola segue sendo un reflexo da vida da cidade e exerceu no pasado unha gran influencia sobre a súa contorna ata o punto de que Vigo non sería o mesmo sin a existencia da súa Escola de Artes e Oficios. 
Dende hai algúns anos a Escola ven poñendo en práctica unha serie de cambios programáticos e organizativos co firme propósito de actualizala e darlle un sentido acorde coas necesidades que demanda a sociedade viguesa do século XXI.

Na actualidade a centenaria Escola é un centro de ensinanza para adultos, non regrada, cun programa que abrangue materias moi diversas desde o ámbito das belas artes ata os oficios máis artesanais cunha orientación máis profesional. Salientar que o centro conta desde o ano 2011 cunha sala de exposicións, O Espazo Emao, un espazo necesario para abrirnos cara á cidade como centro formativo e ensinar ou que temos que ofrecer como colectivo, cunha oferta expositiva variada para atraer a un público amplo e activo.

No ano 2015 aprobase un novo plan de Estudos que comeza a súa andaina no curso 2015- 2016 coa intención de que a nosa centenaria Escola poda cubrir un lugar de oportunidade inédito, situado entre a demanda de formación profesional regrada en Arte e Deseño e a animación socio-cultural, o lugar dunha institución municipal de carácter educativo non formal, con fonda repercusión cultural no seu contorno e na que primen a búsqueda da excelencia, a interdisciplinariedade, a creatividade e a formación sistemática para a construción individual dun entorno persoal de aprendizaxe permanente entre os seus egresados.
 

21 sept. 2016

Ábrese o Prazo de Confirmación de Matrícula na Escola Municipal de Arte e Oficios de Vigo (EMAO)Xa están publicadas no taboleiro da Escola e tamén na páxina web as listas cos resultados das probas de acceso. As persoas incluídas nos listados do resultado do sorteo e das probas de acceso, deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación :

Datas e horario de matrícula:
 • 22 ao 29 de setembro (de 9:00 a 14;00 horas e de 16:00 a 20:00 horas)
 • 30 de setembro (de 9:00 a 14:00 horas)

De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera.

Establécese unha lista de agarda para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2016-2017. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de agarda que se publica é, como máximo o número de prazas ofertadas para cada especialidade.

14 sept. 2016

Sorteo e Convocatoria das Probas de Acceso a Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, Curso 2016-2017


Acaba de celebrarse na Hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo o sorteo para cubrir as prazas ofertadas nas especialidades de Debuxo e Pintura. Podedes consultar os resultados no taboleiro da Escola e na seguinte dirección: http://hoxe.vigo.org/movemonos/emao17.php?lang=gal.
 

Os afortunad@s deben formalizar a matricula a partir do día 22 ata o 30 de setembro
Lembrádevos que hoxe comezan as probas de selección para as outras especialidades: 
 
Calendario e horarios:

Encadernación: día 14, ás 16.00 horas.
Talla escultórica en madeira: día 14, ás 16.00 horas.

Artesanía do coiro: día 15, ás 16.00 horas.
Ourivaría: día 15, ás 16.00 horas.

Deseño e encaixe de palillos: día 16, ás 16.00 horas.
CAIM (Gaita, Zanfona, Luthería antiga): día 16, ás 16.00 horas.

Cerámica: día 19, ás 16.00 horas.
Serigrafía: día 19, ás 16.00 horas.

9 sept. 2016

Seminario "A Estética e O Enigma do Belo, Aplicado ás Artes Visuais e as Literaturas" por Oscar ScopaO 7 de outubro comeza na hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo o seminario "A Estética e O Enigma do Belo: aplicado ás artes visuais e as literaturas" impartido por Oscar Scopa. Está destinado a persoas vinculadas a tódalas artes, o deseño e as humanidades. 
Oscar Scopa publicou numerosos traballos científicos en Europa e América. Entre os seus libros cabo destacar "Cavas e miñangos" (1985), "Fachada" (1986), "Camporégano" (1997), "Nostálgicos de aristocracia" (2005) ou "O fin do mundo xa tivo lugar (isto non é unha crise)" (2013). Deu conferencias por distintos países europeos e americanos. Foi columnista dos xornais Diario 16 e El Mundo. Tamén foi columnista da revista especializada Cuadernos de Jazz. Na actualidade exerce a docencia na Universidade Carlos III de Madrid e na Universidade de Vigo.
Datas: comeza 7 de outubro 2016 ata 31 de marzo de 2017. Venres en dúas sesións cada mes de 1,30 horas de duración.
 • 7 e 28 de outubro
 • 4 e 25 de novembro
 • 2 e 16 de decembro
 • 13 e 27 de xaneiro
 • 3 e 24 de febreiro
 • 3 e 31 de marzo
Horario: de 20:00 a 21:30 horas
Máximo 30 prazas
Lugar: Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (Avd. García Barbón, 5) 
Inscripción: ata o 30 de setembro, gratuita mediante envío de correo-e a emao@vigo.org cos seguintes datos (imprescindibles):
 • Asunto: Seminario de Estética
 • Nome e apelidos solicitante
 • DNI
 • Curriculum vitae e/ou perfil profesional en internet
A selección corresponderá ao director do seminario, en función do contido do curriculum das persoas solicitantes, sempre que cumpran coas condicións indicadas.

A confirmación da inscripción realizarase por correo electrónico enviado dende a EMAO.

As persoas inscritas que falten ás dúas primeiras sesións, ou a tres durante a duración do seminario, serán dadas de baixa, poidendo ocupar o seu lugar os que tormen parte da lista de agarda elaborada despois da primeira selección de participantes.


Ao finalizar o seminario entregarase certificado de asistencia.

6 sept. 2016

Últimos Días de Preinscrición na Escola de Artes e Oficios de Vigo para o Curso 2016-2017


Convocatoria Curso 2016-2017 ata o 9 de setembro.
Todas as persoas que desexen iniciar os estudos en calquera das especialidades ofertadas están a realizar a súa preinscrición, desde o 20 de xuño, conforme ao modelo oficial de solicitude que será subministrado na Administración da EMAO e que tamén se poderá descargar e/ou cubrir e imprimir dende a
páxina web www.vigo.org, apartado Educación-Escola Municipal de Artes e Oficios. As persoas interesadas tamén poderán preinscribirse on-line dende a páxina correspondente da web-EMAO.
impreso de solicitude, debidamente cuberto e por duplicado (exemplar para a Administración e exemplar para o/a interesado/a) deberá entregarse na Administración ou na súa versión on-line, no horario e días que se establecen nestas normas. 

PRAZOS 
20 de xuño a 9 de setembro : Preinscrición alumnado de novo ingreso (só internet on-line) 
20 de xuño ao 31 de xullo e de 1 a 9 de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (presencial e on-line) 
30 de xuño : Listado de alumnado apto no curso 2015-2016 
13 de setembro : 
 • Publicación listados solicitantes novo ingreso 
 • Listados provisionais de alumnado procedente de cur sos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 20 16-2017. A presenza neste listado significa que a súa matrícula foi dada de alta para este curso. 
14 de setembro : sorteo para inscrición de alumnado de novo ingreso (só especialidades de Pintura, Debuxo artístico ) ás 12 h. da mañá na Biblioteca da EMAO. 
14-16 setembro : Celebración das probas de acceso, no/s día/s concretos que publicamente se indiquen nos primeiros día de setembro. 
21 de setembro : 
 • Listas de admitidos de novo ingreso despois do sorteo e probas de acceso
 • Listas definitivas de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 2016-2017. A presenza neste listado significa que a súa matrícula foi dada de alta para este curso. 
22-30 de setembro : Matrícula alumnado de novo ingreso. 
3 de outubro: COMEZO DO CURSO
 

22 jul. 2016

Catálogo da Exposición "Castrelos, 800 anos de arte románica. Unha visión contemporánea"

Ata o 14 de outubro (agosto pechada) permanecerá aberta, no noso Espazo EMAO, a exposición Castrelos, 800 anos de arte románica. Unha visión contemporánea, que reúne os traballos artesanos e artísticos das distintas especialidades presentes na Escola, que conmemoran o 800 aniversario da igrexa románica de Castrelos, en Vigo.

No catálogo, que vimos de editar en formato exclusivamente dixital, recóllense as imaxes da totalidade das obras expostas e os textos e cartelas explicativos de cada unha.

Pódese descargar esta publicación, nas ligazóns que incluímos ao final desta entrada, nas súas versións en formato flash (libro con simulación  de pase manual das páxinas) ou en pdf.

Descarga catálogo en formato Flash
Descarga catálogo en formato PDF

Exposición “Fuera de serie. De la provocación a la ilusión” no Museo Nacional de Cerámica e Artes Suntuarias "González Martí", de Valencia.

A mostra que estará estará aberta ao público do 21 de xullo ao 2 de outubro de 2016, reúne aos 50 artistas contemporáneos máis relevantes do panorama español coa intención de reflectir o momento actual que vive a cerámica artística en España. O percorrido comprende catro salas con catro temas diferenciados: tradición, narración, provocación e ilusión. Esta exposición celébrase no marco do Congreso da Academia Internacional de Cerámica (AIC) que ten lugar este ano en Barcelona (12-16 de setembro). Nesta exposición participa o noso mestre de cerámica artística, Miguel Vázquez, que é membro da Acacemia Internacional de Cerámica desde o ano 2000.

LISTADO DE ARTISTAS

Rosa Abadal, Claudi Casanovas, Lluis Castaldo, Jesús Castañón, Caxigueiro, Carme Collell, Elena Colmeiro, Antoni Cumella, Salvador Dalí, Esperanza Fontecha, Angel Garraza, Miguel Angel Gil, Teresa Gironès, Emilia Guimerans, Alberto Hernández, Supi Hsu, Myriam Jiménez, Mia Llauder, Josep Llorens-Ar gas, Saleta Losada, Madola, Jordi Marcet, Enric Mestre, Miguel Molet, Encarna Monteagudo, Xavier Monsalvatje, Pere Noguera, Josema Oliden, María Oriza, Joan Panisello, Rafaela Pareja, Gregorio Peño, Rafa Pérez, Lourdes Riera, Carmen Riu de Mar tín, Marina Rubio, Carmen Sánchez, Juan Antonio Sangil, Joan Serra, Jordi Serra, Xavier Toubes, Miguel Vázquez y Carles Vives.

Obra de Miguel Vázquez