24 de abr. de 2017

Convocatoria do Nivel Avanzado para o Curso 2017-2018

Proxecto  de Douglas Omar Franco Ixcot


Convocatoria do Nivel Avanzado para o curso 2017-18.
O alumno/a que remate o nivel superior da especialidade na que estea matriculado/a, coa cualificación de apto/a, poderá acceder ao nivel Avanzado, que consiste no desenvolvemento dun proxecto persoal de fin de estudos directamente relacionado coa especialidade cursada, previamente presentado e seleccionado ao remate do curso académico, unha vez avaliado e calificado como Apto/non apto o proxecto desenvolvido, conforme ao Plan de Estudos da EMAO 2015 (PEMAO2015).
Este nivel ten carácter presencial, en sesións semanais de dúas horas de duración durante a totalidade do curso académico. A asistencia será obrigatoria para os /as seleccionados/as, cun máximo de faltas de asistencia xustificadas do 25% do total do crédito horario.
Á finalización do proxecto, que deberá ser rematado antes do fin do curso académico 2016-2017, o/a docente-titor/a emitirá un informe de valoración no que conste motivadamente se o alumno/a acadou ou non os obxectivos expresos indicados na súa memoria inicial de proxecto.

Prazos
  • Do 18 de maio ao 12 de xuño de 2017, presentación de proxectos por parte do alumnado.
  • Do 13 ao 16 de xuño de 2017, informe dos proxectos por parte do profesorado e presentación da ficha docente normalizada de cada proxecto seleccionado á Comisión citada en 5.2.
  • Do 19 ao 23 de xuño de 2017: estudo e selección de proxectos pola Comisión de valoración
  • Dia 27 de xuño de 2017: exposición pública (taboleiro e internet) do listado de alumnado e proxectos seleccionados.

18 de abr. de 2017

XXII Bienal "Arte no Morrazo"


O Concello de Cangas e Frigoríficos do Morrazo convocan a Bienal "Arte no Morrazo", co fin de fomentar as Belas Artes e estimular a creatividade, diversificándose nun Premio-Beca, en colaboración coa Facultade de BB.AA. de Pontevedra, Universidade de Vigo, segundo as seguintes BASES. O prazo de presentación remata o 22 de abril de 2017.

12 de abr. de 2017

Convocado o XXIV Premio Unicaja de Artesanía


A Fundación Bancaria Unicaja, a través da Fundación Unicaja Jaén, convoca o seu Premio Unicaja de Artesanía. Este premio  conta cunha dotación de 22.000 euros en premios nesta edición, que se distribuirán entre seis categorías artesanales ás que poderán concorrer os participantes. Así, establécese un primeiro premio, dotado con 3.000 euros, para cada unha das especialidades seguintes: Cerámica, Tapices e Textiles, Madeira, Coiro, Forxa e Ourivaría e Xoiaría.

10 de abr. de 2017

XXVII Mostra do Encaixe de CamariñasDende 1981, cada Semana Santa, celébrase "A Mostra do Encaixe de Camariñas", certame comercial e cultural de ámbito internacional, declarado de Interese Turístico de Galicia. Este evento acadou dinamizar o sector do encaixe, propiciando o uso dos "Encaixes de Camariñas", non só no enxoval doméstico, así como a súa inclusión definitiva no sector da moda.
A vigesimoséptima edición da Mostra de Camariñas contará con máis de cincuenta stands divididos en artesanía, encaixe e turismo e contará coa presenza de 17 países. A principal novidade será a presenza por primeira vez de Xapón, o que supón a participación da diseñadora nipona, Noriko Hashizume, no desfile de modelos.
A presente edición da "Mostra do Encaixe" celebrarase en Camariñas do 12 ao 16 de abril de 2017.