29/01/2013

Extratexias Visuais da Persuasión. Historia do Cartel


ESTRATEXIAS VISUAIS DA PERSUASIÓN
HISTORIA DO CARTEL

Impartido por: Tonecho Otero


23 de febreiro e 2, 9,16 e 23 de marzo de 2013
bados de 17.30 a 19.30 horas

10 horas presenciais en 5 sesións de 2 horas

O curso “Estratexias visuais da persuasión” abordará de forma visual e creativa a Historia do Cartel, desde as súas orixes no século XIX ata a actualidade. Para iso non se seguirá unha rigorosa orde cronolóxica, senón que se trazarán diferentes liñas temáticas, con carácter evolutivo, que  permitirán partir dos primeiros prototipos ata a sua pervivencia na actualidade. Analizaranse tanto os aspectos formais do deseño gráfico (e tipográfico) como os conceptuais, as estratexias de persuasión. Incidirase na relación entre Arte e Cartel, as influencias recíprocas da pintura, a fotografía (e o fotomontaxe) e das novas manifestacións artísticas en relación coas novas estratexias de marketing viral e ambient media. Gran parte do curso centrarase na evolución do cartel a través da análise das técnicas creativas máis utilizadas e eficaces. Máis información

Ningún comentario:

Publicar un comentario