23/01/2013

Probas de Acceso a Universidade para Maiores de 25 Anos

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) convoca as probas de acceso a Universidade para maiores de 25 anos. Soamente poderán concorrer á devandita proba, as persoas que cumpran os 25 anos de idade antes do día 1 de outubro do ano natural no que se celebre a proba e que non posúan un título de bacharelato. 
Prazo de matrícula: ata o 14 de febreiro de 2013 nos LERDs. 
Máis información na CIUG: 981 528 080 e en http://ciug.cesga.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario