11/02/2013

"Unha Nova Mirada" Curso Organizado polo Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa


UNHA NOVA MIRADA
EVOLUCIÓN E TRANSFORMACIÓN DA MIRADA NA ÉPOCA DAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN INTERNET

Impartido por: Rubén Panete 
Mércores do 27 de febreiro ao 17 de abril de 2013, de 19.00 a 21.00 horas 
Inscrición ata o 24 de febreiro

O curso organízase e estruturase como un workshop de traballo interdisciplinar centrado no uso das novas tecnoloxías aplicadas ás prácticas artísticas en internet. 
O uso da web, as redes sociais e as aplicacións multimedia están constantemente xerando novos espazos representativos que interactúan co que entendemos por espazo non virtual. Esas novas realidades son doadamente modificables o que supón un cambio evolutivo na nosa forma de mirar e, polo tanto, xerar imaxes e comunicarnos con estas. O taller pretende ofrecer ao alumno ferramentas teóricas e prácticas coas que elaborar un proxecto creativo; crítico e consciente do momento no que nos toca vivir. 
Do mesmo xeito que José Luis Brea analiza as distintas formas técnicas que propician modelos diferenciales de produción, distribución e recepción de imaxes no seu libro Las tres eras de la imagen, o taller ten como obxectivo coñecer, analizar e poñer en práctica devanditos modelos, ofrecendo ao participante un lugar común no que compartir inquedanzas e solucións, concedendo máis importancia ás experiencias comúns que se xeren no desenvolvemento dos proxectos que aos traballos como obras finalizadas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario