22/09/2013

11º Concurso Internacional de Cartelismo Publicitario Francisco Mantecón

Cristina Vergara Echarri (Navarra), gañadora da10ª edición

Poderá tomar parte neste certamen calquera persoa física ou xurídica sen máis limitación que as impostas pola legalidad vigente.
Os orixinais, que deberán ser inéditos, serán presentados ou enviados (con justificante de envío, os participantes que o desexen) nas dependencias de Bodegas Terras Gauda en Ou Rosal (Galicia, España). Todos os traballos que opten ao certamen deben ser presentados en dous tipos de soporte:
- Gravados nun CD (legible en formato PC).
- Impresos e pegados sobre un cartón pluma (soporte ríxido) debidamente protexido de tamaño 50x70 cm., cun correo electrónico e un teléfono de contacto escritos na parte posterior.
As obras faranse chegar a: Bodegas Terras Gauda, S.A., estrada de Tui-A Garda, km 55, Ou Rosal - 36760 Pontevedra, antes das 18 horas do día 30 de setembro de 2013. Serán admitidos por correo todos aqueles traballos que sexan selados nas oficinas de correo antes das 18 horas do día 30 de setembro. Máis información

Ningún comentario:

Publicar un comentario