31 de maio de 2016

A Primeira Edición Facsímil do Pergamino Vindel na Biblioteca da Emao


Este pasado domingo publícanse no Faro de Vigo unhas fotos da edición facsímil de Pedro Vindel sobre o pergamino do mesmo nome que temos na nosa biblioteca. Este recolle as sete cantigas de Martín Codax, un dos grandes poetas da Idade Media que cantou ao mar de Vigo. Esta publicación ten a particularidade de que pertece a unha tirada de muy poucos exemplares dos que puxéronse á venda só dez. A primeira noticia do descubrimento foi dada a coñecer por Pedro Vindel, en febreiro de 1914, en revísta Arte Española. Ao ano seguinte, en 1915, o librero publicou a primeira edición facsímil do manuscrito. O pergamino orixinal consérvase na Pierpont Morgan Library de Nueva York desde 1977.


Copia facsímil do pergamino Vindel

Ningún comentario:

Publicar un comentario