18 de abr. de 2018

Bases e Convocatoria do Acceso ao Nivel Avanzado para o Curso 2018-2019 na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo


Aqui tedes as bases e a convocatoria do acceso ao nivel Avanzado da EMAO para o curso 2018-2019. O Nivel Avanzado consiste no desenvolvemento dun Proxecto de Fin de Estudos previamente presentado e seleccionado conforme ás normas e aos criterios que se explicitan nestas Bases. Este nivel ten carácter presencial, en sesións semanais de dúas horas de duración durante a totalidade do curso académico. A asistencia será obrigatoria para os /as seleccionados/as, cun máximo de faltas de asistencia xustificadas do 25% do total do crédito horario.

Ningún comentario:

Publicar un comentario