25 de xuño de 2018

Convocatoria do Curso 2018-2019 na Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO). Convocatoria Xeral e Convocatoria dos Cursos Extraordinarios de Artesanía en Coiro e Ourivaría

Convocatoria xeral do curso 2018-19
Información completa e horarios 

A preinscrición para as especialidades con prazas ofertadas poderá facerse:
Por internet [opción recomendada]: preme aquí
Presencial: na oficina administrativa da EMAO, entregando a tal efecto o impreso de pre-inscrición que se subministra na mesma

ESPECIALIDADES E PRAZAS DE NOVO INGRESO QUE SE OFERTAN PARA O CURSO 2018-19
Horario de mañá:
Construcción artesanal de Instrumentos Musicais-CAIM Gaita. Nivel Iniciación: 6
Construcción artesanal de Instrumentos Musicais-CAIM Zanfona. Nivel Iniciación: 8
Horario de tarde:
Pintura. Nivel Básico: 20
Debuxo artístico. Nivel Básico: 20 
Talla e escultura en madeiraNivel Básico: 15
Ourivaría. Nivel Básico: 15
Ourivaría: Curso extraordinario (*): 15
Artesanía en coiro. Nivel Básico: 18
Artesanía en coiro. Curso extraordinario (*): 15
Deseño e encaixe de palillos. Nivel Básico: 15
Moda e Confección: NON se convocan prazas no curso 2018-19
Construcción artesanal de Instrumentos Musicais-CAIM Gaita. Nivel Básico:8
Construcción artesanal de Instrumentos Musicais-CAIM Zanfona. Nivel Básico: 8
CAIM Luthería antiga. NON se convocan prazas no curso 2018-19
Cerámica artística. Nivel Básico: 14
Serigrafía artística. Nivel Básico: 15
Encadernación: NON se convocan prazas no curso 2018-19
(*) ver aquí as características e condicións de admisión nos cursos extraordinarios de Ourivaría e de Artesanía en coiro

CALENDARIO E PRAZOS:
Do 25 de xuño ao 7 de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (só internet).
Do 25 de xuño ao 31 de xullo e de 1 a de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (presencial e internet) 
30 de xuño: Listado de alumnado apto no curso 2017-2018.
14 de setembro: 
 • Publicación listados solicitantes novo ingreso.
 • Listados provisionais de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 2018-2019. 
18 de setembro: sorteo para inscrición de alumnado de novo ingreso (só especialidades de Pintura, Debuxo artístico) ás 12:00 h. da mañá na Biblioteca da EMAO. 
17-20 setembro: Celebración das probas de acceso, no/s día/s concretos que publicamente se indiquen nos primeiros día de setembro. 
21 de setembro:
 • Listas de admitidos de novo ingreso despois do sorteo e probas de acceso.
 • Listas definitivas de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 2018-2019. A presenza neste listado significa que a súa matrícula foi dada de alta para este curso.
24-28 de setembro: Matrícula alumnado de novo ingreso. 
1 de outubro: Comezo do curso 

CONVOCATORIA CURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ARTESANÍA EN COIRO E OURIVARÍA
De xeito excepcional, no curso 2018-19 prográmase un curso intensivo de un ano de duración (350 horas) para as especialidades de Artesanía en Coiro e Ourivaría.
Duración: do 2 de outubro de 2018 ao 30 de xuño de 2019
Horario: martes e xoves de 16:00 a 21:00 horas
Nº máximo de participantes: 15

Preinscrición: igoal que na convocatoria xeral: internet ou presencial.
IMPORTANTE: Antes de realizar a inscrición nos cursos extraordinarios, véxanse os requisitos de acceso e características destes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario