17 de out. de 2018

Exposición "Proxectos de Fin de Estudos EMAO 2018" no Espazo EMAO

Cartel de Federico Fernández


Exposición na EMAO
“PROXECTOS DE FIN DE ESTUDOS EMAO 2018"
Inauguración o 19 de outubro ás 19:00


Dentro do Plan de Estudos da Escola de Artes e Oficios de Vigo inclúese, para o alumnado que remata os seus estudos nas distintas especialidades, a opción de cursar un Nivel Avanzado. Neste nivel educativo desenvolve, durante un ano, un proxecto de carácter persoal no que plasma as aprendizaxes e competenciastécnicas e artísticas do seu paso pola especialidade cursada na Escola.

Este proxecto individual -seleccionado previamente polo seu mestre/a, e dirixido por el/ela durante o seu desenvolvemento posterior en réxime presencial en taller- pode ter un carácter investigador, creador, de emprendemento empresarial ou laboral, de afondamento nunha técnica ou nunha idea, de experimentación con novos materiais...

Na presente exposición, producida integramente pola EMAO, presentamos algúns dos proxectos dos/as alumnos/as que cursaron o nivel avanzado no ano académico 2017-2018. Un ano no que materializaron a súa proposta inicial, man a man co seu titor/a. Do proceso proxectual, recóllense aquí os resultados, os productos creativos ou artesanais, que representan o froito parcial, unha mostra especial, da experiencia e o coñecemento vivido nas aulas e obradoiros ao longo dos seus estudos. En todos eles plásmanse materialmente os obxectivos de excelencia técnica e creatividade que figuran como base do proxecto formativo da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

FICHA DA EXPOSICIÓN
Proxectos de fin de estudos 2018

Lugar: Espazo EMAO. Edificio Anexo da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (entrada polas rúas Rosalía de Castro e Pontevedra).
Datas: do 19 de outubro ao 5 de decembro de 2018 (agosto pechado). Inauguración 19 de outubro ás 19:00 horas
Horarios: de 19:00 a 21:00 horas, dias laborables
Comisariado: Federico Fernández e Emma Pintos, mestres de Debuxo artístico e de Moda da EMAO
Especialidades participantes: Serigrafía artística, Debuxo artístico, Pintura, Artesanía en Coiro, Moda e confección, Cerámica artística, Talla e escultura en madeira.
Cartel: Federico Fernández mestre de debuxo da EMAO
Produción e montaxe: Alumnado e profesorado da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo
Axudante de montaxe: Alberto Couñago

Ningún comentario:

Publicar un comentario