19/10/2011

ELENA ASINS, PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2011

"Canon 22", escultura de Elena Asins en pedra brasileira

Elena Asins (Madrid, 1940) foi galardoada co Premio Nacional de Artes Plásticas 2011. A suá obra está caracterizada por unha resolución formal, depurada e aberta a un amplo abanico de linguaxes e formatos: poesía concreta, debuxo, libro, escultura ou vídeo, así como a ámbitos próximos á música ou a arquitectura. O emprego da teoría de cálculo e os algoritmos para as súas realizacións artísticas fan de Asins unha das pioneiras da arte asistida por computador en España.

Ningún comentario:

Publicar un comentario