04/05/2012

EXPOSICIÓN "A GALICIA DO GALICIA, 1922-1926"


Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, dedicado na edición deste ano á figura do político, empresario, investigador, poeta e editor Valentín Paz Andrade, a Fundación  Barrié programa a exposición A Galicia do Galicia (1922-1926), na súa sede da Coruña dende o mércores 2 de maio até o 1 de xullo
Valentín Paz Andrade, xunto a Antón Villar Ponte e Xosé García Acuña, animados pola achega económica do cónsul de Chile en Vigo, Ernesto Cádiz Vargas, dan forma ao proxecto dunha cabeceira xornalística, subtitulada Diario de Vigo, que pretendía ser un xornal de toda Galicia cun espírito liberal, independente e galeguista. Entre o 25 de xullo de 1922 e o 15 de setembro de 1926, Galicia contou cun xornal moderno que prestou atención á composición das súas páxinas, á opinión crítica presente nos seus editoriais, e ao humor, probablemente caso único en toda a prensa peninsular da época, onde a caricatura funcionaba como contrapunto ao editorial.
O Galicia. Diario de Vigo converteuse, malia a súa curta existencia, no máximo referente modernizador nos eidos xornalístico, intelectual e artístico na Galicia da década dos anos 20 e as súas páxinas gardan sen dúbida moitas das claves para entender o noso ser común.
A mostra, a través de debuxos, carteis, documentos, publicacións, cartas, obxectos persoais, fotografías, audiovisuais e caricaturas, a maioría inéditos, e exemplares orixinais, rende homenaxe a unha das cabeceiras de prensa máis avanzadas e significativas da historia xornalística de Galicia.


Ningún comentario:

Publicar un comentario