13/05/2013

Convocado o Certame "Novos Valores 2013" pola Deputación de Pontevedra


A Deputación de Pontevedra convoca o certame  "Novos Valores 2013", con tres premios que suman 9.000€, poderán participar nestes premios todos os artistas (pintores, escultores, debuxantes, deseñadores, gravadores, fotógrafos, ceramistas, videocreadores, etc.) de calquera idade, naturais ou residentes na comunidade autónoma.
As obras deberán ser orixinais, e non se admitirán as que xa sexan expostas noutras mostras. Só se aceptará unha obra por artista en cada especialidade e quedan excluídos os que xa sexan premiados pola Deputación de Pontevedra nalgunha edición anterior deste ou outro certame. 
O prazo de recollida é do 28 de agosto ó 5 de setembro (ambos inclusive) do ano en curso, de 10:00 a 14:00 horas. O lugar de presentación é o Sexto Edificio do Museo Provincial de Pontevedra (rúa Padre Amoedo, s/n, Pontevedra 36002), persoalmente ou a través dun medio de transporte que garanta a súa entrega. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario