20/11/2013

Concurso de Peza Única 2013 do Principado de Asturias

O Principado de Asturias, a través da Consellería de Economía e Emprego, organiza a Feira "A Rosaleda de Artesanos" co fin de potenciar as canles de comercialización dos produtos artesanos. Paralelamente a esta Feira a Consellería organiza un Concurso de Peza Única co obxecto de promover a innovación, o deseño e a calidade da produción artesanal, asegurando, á vez, o prestixio e a continuidade dos distintos oficios artesanales.
Está dirixido a artesanos de España que cumpran os requisitos en materia de artesanía esixidos na súa respectiva comunidade. Non hai límite en canto ao número de pezas a presentar, sempre que non sexan premiadas noutro concurso e que respondan ao que se considera peza única: unha obra dun alto valor artístico, realizada dunha forma magistral, feita baixo cánones artísticos recoñecidos, desenvolvida polo seu autor con criterios de exclusividad e originalidad. Concederanse dous premios, o primeiro dotado con 1.500 € e o segundo con 1.000 €.
Inscripciones ata o 22 de novembro. Segundo o modelo dispoñible aquí ou nas dependencias da Consellería de Economía e Emprego.
A documentación deberá ser presentada no rexistro de entrada de devandita Consellería, ou por calquera dos medios establecidos no art. 38 da Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
A partir da documentación recibida, realizarase unha preselección das pezas, as cales serán expostas na carpa da Feira Navideña de Artesanía, do 20 de decembro ao 5 de xaneiro, no Paseo da Rosaleda do Campo de San Francisco de Oviedo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario