13/10/2014

Concurso de Guións "1 entre 500"


CONCURSO DE GUIÓNS “1 entre 500”

Búscanse guións orixinais e diferentes para producir un proxecto audiovisual, webserie, curtametraxe de ficción ou documental. Anímate a participar e verás a túa idea feita realidade!
BASES
1.- Poden participar todos os guionistas que envíen un texto orixinal e inédito en calquera lingua oficial da Península Ibérica
2.-  Os guións poden enviarse en formato dixital ao e-mail uncortode500@gmail.com  ou en papel ao enderezo Rúa Eduardo Cabello, s/n 36208 Vigo, indicando no sobre Concurso “Un entre 500”.
3.- A data de recepción finaliza o 8 de decembro de 2014 ás 23:55 horas.
4.- O texto debe ter coma máximo 15 follas mecanografiadas, en Courier New, tamaño 12 e interliñado 1,5, incluindo unha sinopse e unha breve descrición dos persoaxes. Na capa indicaranse os datos de contacto: nome, apelidos, data de nacemento, teléfono e correo electrónico.
5.- Os autores/as están en posesión do copyright e polo tanto dispoñen dos dereitos de autor. A organización non se fai responsable respecto a plaxios, dereitos de autor dos textos presentados, así como calquera outra transgresión da lei.
A participación neste concurso implica a íntegra aceptación das bases por parte dos guionistas, e das decisións da organización e do Xurado, con renuncia expresa a toda reclamación que se opoña ás mesmas. Asimesmo, dita participación tamén implica a íntegra aceptación das características da produción.
PREMIO
O guión seleccionado será producido durante o ano 2015 polos alumnos de Produción do IES Audiovisual de Vigo. O fallo do Xurado coñecerase ao longo do mes de xaneiro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario