15 de set. de 2015

Convocatorias do Sorteo e das Probas de Acceso para o Curso 2015-2016 da EMAO


Conforme ao disposto na normativa do Plan de Estudos vixente (PEMAO2015) e a Convocatoria do Curso 2015-2016, convócanse as probas de acceso correspondentes ás especialidades nas que se ofertan prazas de novo acceso. As probas realizaranse nos talleres correspondentes a cada especialidade no edificio da Escola Municipal de Artes e Oficios (Avda. García Barbón, 5-Vigo).
Convocatoria probas de acceso


Conforme ao disposto na normativa do Plan de Estudos vixente (PEMAO2015) e a Convocatoria do Curso 2015-2016, convócanse o sorteo para o acceso de alumnado de novo ingreso nas especialidades de Debuxo artístico, Pintura e Moda e Confección.
Convocatoria sorteo

Ningún comentario:

Publicar un comentario