28/04/2016

Conferencia-Coloquio "Arte e Sociedade: O Compromiso Artístico" na Hemeroteca de Artes e Oficios


Hoxe, xoves 28 de abril ás 19:30 horas temos na nosa hemeroteca a conferencia-coloquio títulada "ARTE E SOCIEDADE: O COMPROMISO ARTÍSTICO" coa participación dos profesores Xavier Rodríguez Baixeras e Xosé Mª Alvarez Cáccamo, e presentados por Xacinto Barreiro Rodríguez (membro de PERTENZA). Esta actividade está organizada polo Colectivo Pertenza.
Este amplo título serve de base e realidade a calquera pregunta sobre ese tema permanente e necesario na sociedade actual. Coa realización deste ciclo, pretendese abranguer todo o que xira ao redor da triple relación artísta-obra-receptor: arte de minorías/arte de masas, arte de calidade/arte comercial, best-sellers, literatura de ordenador... E outros aspectos e enfoques referidos ao papel do artista na sociedade actual, sobre os que existe moita confusión, produto da selva ideolóxica e mediática na que estamos a vivir.

Ningún comentario:

Publicar un comentario