23 de abr. de 2018

Subvencións da Xunta aos Obradoiros Artesáns para Incentivar a Realización de Acordos de Formación de Aprendices


A Consellería de Innnovación da Xunta de Galicia ven convocando anualmente diferentes liñas de axudas á artesanía, anque como micro-empresas, os obradoiros artesanais tamén poden acollerse ás liñas de axudas de outras institucións e organismos. A Asociación Galega de Artesáns fainos chegar a convocatoria Xunta de axudas para obradoiros artesáns tendendes a suscripción dun contrato/programa de formación remunerada durante un ano (800 eur/mes). Estas son axudas que poden solicitar os obradoiros artesáns para acoller persoas tituladas en réxime de aprendizaxe. 
A convocatoria está publicada aquí: http://www.galegadeartesans.org/ga/documentacion/index3.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario