20 de xan. de 2019

Forum 2019 do Instituto de Estudios Vigueses na Biblioteca da Escola de Artes e Oficios


O Instituto de Estudos Vigueses, en colaboración coa Universidade e o Concello de Vigo, presentan a segunda edición do ciclo de conferencias do FÓRUM IEV. 
Do mesmo xeito que na edición do ano anterior, preténdese facer chegar ao publico de Vigo e a súa área metropolitana, diversos estudos levados a cabo por membros do IEV sobre a cidade e o seu contorno nas súas distintas áreas de coñecemento, así como outros estudos de vixente actualidade que veñen desenvolvéndose na Universidade de Vigo nos campos das ciencias e a tecnoloxía. Coordina: Federico Vilas Martín (UVI-IEV)
A presente edición do FÓRUM 2019 consta de 11 conferencias que recollen temas tales como: a arte en dólmenes, ou as torres da Concatedral de Vigo como narradoras dalgunhas paginas da nosa historia, ou o Pazo como patrimonio arquitectónico galego, ou a produción de sal durante a presenza romana nas nosas costas. Outras das conferencias enfócanse a temas de actualidade científica e tecnolóxica que claramente están a transformar a nosa sociedade e que, expostos cunha linguaxe alcanzable, van desde aqueles relacionados co cambio climático e as súas consecuencias a escala global, a outros referidos á aplicación das novas tecnoloxías en campos tales como as comunicacións, o sector audiovisual, ou na vixilancia ou inspección de infraestruturas mediante sistemas aéreos non tripulados (drons). 

A maioría destas conferencias teranse lugar na hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. A continuación déixovos a relación de conferencias que se desenvolverán na nosa hemeroteca:
XANEIRO 24 
Conferenciante: FERNANDO CARRERA ( IEV) 
Título : “Arte Megalítico en Galicia: valor e retos" 
Resumo: presentar unha expresión artística prehistórica (arte en dólmenes) que segue sendo aínda moi descoñecida para a cidadanía. Ademais de sinalar o seu enorme valor patrimonial, presentar algunhas suxestións necesarias para mellorar a súa protección 
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
FEBREIRO 7 
Conferenciante: FERNANDO MARTÍN RODRIGUEZ ( UVI) 
Título: “Aplicación das Novas Tecnoloxías ao Medio Ambiente Mariño” 
Resumo: Repaso ás tecnoloxías de drons, electrónica de control, cámaras e procesado de imaxe ( teledetección, visión artificial). Exemplos de aplicación en proxectos relacionados co medio ambiente mariño. Especial descrición dos proxectos da UVIGO: Litterdrone (http://litterdrone.eu/) e Ramica (http://ramica.cetmar.org/). Conclusións e visión de futuro. 
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
MARZO 14
Conferenciante: ELENA OJEA. (UVI)
Título: “Os impactos do cambio climático na pesca ¿Como nos podemos adaptar?
Resumo: O cambio climático está a ter efectos nos océanos que afectan a actividades coma a pesca artesanal e industrial. Nesta presentación farase un repaso ao coñecemento actual sobre os cambios no mar e as repercusións destes cambios para a pesca. Neste escenario, revisaremos tamén que di a ciencia sobre como nos podemos adaptar.

Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
ABRIL 11 
Conferenciante: XULIO FERNÁNDEZ HERMIDA ( UVI) 
Título: “Do teléfono de disco ao Whatsap: Como chegamos aquí?” 
Resumo: Un repaso das tecnoloxías que foron aparecendo, como a industria as ido convertendo en produtos e o mercado en elementos da vida cotiá; e como a vida cotiá con estes novos elementos foi transformando a sociedade. 
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
MAIO 23 
Conferenciante: ANA PEREIRA ( IEV) 
Título: “Os pazos galegos: arquitectura rural ou arquitectura de poder?” 
Resumo: Un dos compoñentes máis representativos do patrimonio arquitectónico galego constitúeo sen lugar a dúbida o Pazo, tipoloxía construtiva de difícil clasificación dada a cantidade de lecturas e variantes que se poden albergan dentro deste concepto. Así mentres que algúns autores reservan este vocábulo só para aquelas construcións caracterizadas polo seu aspecto palaciego, outros dan cabida nel aos palacetes urbanos mesmo a todo o conxunto de casas blasonadas que xorden na campiña galega rezumando encanto e harmonía coa contorna, pero que carecen de todo valor arquitectónico. Se nos atemos á definición historiográfica clásica un pazo é a casa solariega galega edificada no campo posuidora de signos heráldicos, de proporcións e trazos suntuarios moi superiores aos do hábitat normal da zona. Pero a realidade é que se trata dunha complexa realidade arquitectónica na que se engloban ademais da construción residencial propiamente dita, outro conxunto de estruturas, de función e carácter moi diferentes, entre as que cabe destacar a capela, o pombal, o patio, o portalón, etc. Todas elas conforman unha amálgama construtiva de carácter rural, pero tamén señorial caracterizada pola súa perfecta harmonía coa paisaxe que a acubilla.
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
XUÑO 13 
Conferenciante: HIGINIO GONZÁLEZ JORGE ( UVI) 
Título: “Sistemas aéreos non tripulados (drons), pasado, presente e futuro” 
Resumo: Os sistemas aéreos non tripulados, máis coñecidos como drons supuxeron unha gran evolución tecnolóxica os últimos anos, producindo unha democratización dos servizos aéreos. Moitas operacións que antes se realizaban mediante sistemas tripulados como avións ou helicópteros hoxe realízanse con sistemas non tripulados. Entre as máis coñecidas destacan o sector audiovisual, topografía, vixilancia ou inspección de infraestruturas. Prevese que o mercado siga crecendo nas próximas décadas e chéguense a implementar outras aplicacións relacionadas por exemplo con loxística ou robótica industrial. 
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
OUTUBRO 10
Conferenciante: MONTSERRAT RODRIGUEZ PAZ (IEV)

Título: “A Igrexa de Santa María de Vigo, atalaia da nosa historia: 1719 -2019”
Resumo: O mundo relixioso vai definir o desenvolvemento da vila de Vigo, durante a Idade Moderna, por iso resultou un feito diferencial o recoñecemento da Igrexa parroquial de Santa María de Vigo como COLEXIATA no1497. A partires dese momento, a propia evolución constructiva do templo fala da evolución da vila e dos seus habitantes, ao sufrir os saqueos corsarios, as crises económicos, os efectos devastadores das inclemencias do tempo… , en definitiva, o devir histórico da futura cidade olívica.
Mais, hai 300 anos, produciuse un feito diferencial, o último ataque inglés á nosa Ría, corría o ano 1719. O Vigo daquel entón seguía a ser unha pequena vila que loitaba por sobrevivir de cara ao mar, mais protexéndose dos perigos que se achegaban por el (aló das illas Cíes). Foi un feito claramente dirixido cara ás costas galegas e que marcará o final dun periodo de grande inestabilidade, iniciando os cambios que levaron a Vigo a ser a cidade actual.
Nese contexto histórico, as torres da Concatedral de Vigo, convertíronse en centinelas das fermosas Illas Cíes e en narradoras dalgunhas páxinas da nosa historia que dende alí foron escritas. Esta é unha historia de Vigo dende esa atalaia.

Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
OUTUBRO 24 
Conferenciante: KAIS MOHAMED FALCÓN ( UVI) 
Titulo: “Un pequeno empuxón no Clima. Grandes consecuencias de pequenos cambios” 
Resumen: Vivimos nunha época de cambios. Cambios sociais, tecnolóxicos, políticos e ambientais. O cambio climático, na súa manifestación de quecemento global a causa do efecto invernadoiro provocado pola actividade humana, é un dos cambios que máis atención recibiu por parte da sociedade xeral nas dúas últimas décadas. 
A terra experimentou cambios de magnitude similar, ou superior, no pasado. Con todo, na súa maioría estes cambios son graduais, con escasa relevancia para o ritmo ao que as sociedades humanas desenvólvense. Con todo, os estudos de maior precisión temporal puxeron de manifesto que estes cambios graduais ven aderezados por cambios de gran magnitude que ocorren a escalas decadales ou seculares, con gran potencial de disrupción para as nosas sociedades. Son os chamados Cambios Climáticos Abruptos. 
Nesta charla darase unha breve introdución a estes cambios, as súas causas, o seu estudo e os desafíos.
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
NOVEMBRO 14 
Conferenciante: GIANLUCA MARIÑO ( UVI)
Título: “O quecemento global: técnicas de estudo e predición” 
Resumo: O Panel Intergobernamental do Cambio Climático ( IPCC) das Nacións Unidas reúnese periodicamente co propósito de establecer como cambia o clima como consecuencia das enormes cantidades de CO2 coas que estamos a contaminar a atmosfera. 
Uns dos temas clave é canto aumentará a temperatura ao longo do próximo século. A precisión destes cálculos depende da “sensibilidade climática”, é dicir, de canto aumentará a temperatura cando se duplique a concentración de CO2 atmosférico con respecto aos seus niveis preindustriales. Noutras palabras, de como de sensible é (e vai ser) o clima ao incremento de CO2 atmosférico. 
Esta charla introducirá o concepto de sensibilidade climática e expoñerá uns exemplos nos que se mostra como se pode chegar a acoutar a sensibilidade climática a partir da información que nos proporciona o rexistro xeolóxico. 
Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30
DECEMBRO 12
Conferenciante: JOSÉ RAMÓN CABANELAS ( IEV)
Título: “Impacto socioeconómico da Primeira Guerra Mundial en Vigo”
Resumo: Espionaxe entre os 11 buques alemáns e austro húngaros internados na ría e a colonia do Cable Inglés. A espía alemá Mata Hari en Vigo. Repercusión da Guerra no tecido social. Ricos e pobres. Crispación do proletariado polo encarecemento dos produtos alimenticios de primeira necesidade. A primeira gran manifestación de Vigo. Vigo no Tratado de Versalles.

Lugar: Sala-Hemeroteca , Escola Municipal de Artes e Oficios, r/ García Barbón nº 5, Vigo. 
Hora: 19:30

Ningún comentario:

Publicar un comentario