20/12/2011

O VICUS PETRAE A OBRA DUN EQUIPO DE PEDREIROS DIRIXIDOS POR MARIBEL MOURIÑO


Hoxe queremos facernos eco dun artigo publicado este fin de semana por X.L. Méndez Ferrín non suplemento do sábado de Faro de Vigo na súa sección "No fondo dos espellos" titulado Vicus Petrae no que se fai eco dá denuncia presentada por Maribel Mouriño non Concello de Vigo referida á situación dá súa obra escultórica "Vicus petrae", esta instalación foi concibida como homenaxe ás raíces castrexas de Vigo, á arte rupestre e outras formas de manifestación creativa en harmonía co contorna vexetal, hoxe a obra languidece abandonada no Parque Móbil de Santa Cristina de Lavadores. A escultora Maribel Mouriño que na actualidade recibe clases de cerámica artística na EMAO dá man de Miguel Vázquez, mostrase abatida ante o estado do seu proxecto escultórico e preocupada pola desaparición dalgunhas dás principais esculturas que o forman. Recomendo a lectura completa do artigo de X.L. Méndez Ferrín ("El sábado", 17-12-2011. Faro de Vigo).

Ningún comentario:

Publicar un comentario