03/04/2012

CONCERTOS DE MÚSICA SACRA POLA CORAL POLIFÓNICA URECAA Coral URECA nace en outubro de 1963, nos seus comezos estaba formado por vinte compoñentes, todos eles homes, empregados da entón Caixa de Aforros Municipal de Vigo, posteriormente fóronse incorporando as imprescindibles voces femininas, cun escaso grupo ao principio. Co paso dos anos foi abríndose posteriormente a familiares e achegados de empregados. Na actualidade compona 55 coralistas. Desde a súa fundación, a Coral estivo sempre baixo a dirección de D. Francisco A. Rey Rivero. O 1 de xaneiro de 2012, asume a dirección da Coral Dna. Teresa Clara Iglesias Ramilo

Datas e Lugares: 
 
- O 2 de abril (luns), ás 20:00 horas – na Igrexa de Ntra. Señora do Perpetuo Socorro, C/Lalín nº 3, Vigo.
- O 3 de abril (martes),  ás 20:30 horas – na Igrexa de Ntra. Señora del Carmen, Paseo do Padre Lorenzo nº 1, Vigo.  
- O 4 de abril (mércores), ás 20:30 horas – na Concatedral de Santa María, de Vigo. 
- O 7 de abril de 2012 (sábado) – ás 19:30 na Igrexa de Santiago el Mayor, c/ García Barbón, Vigo. 
Directora: Dª. Teresa Clara Iglesias Ramilo. 
Pianista: Dª. Rasa Biveiniene JaKutyte.

Ningún comentario:

Publicar un comentario