10/09/2012

IV Premio Atlante do Museo de Gravado á Estampa Dixital de Artes
Poderán participar todos os artistas nacionais e estranxeiros que o desexen. As obras deberán estar executadas necesariamente en calquera dos sistemas e técnicas tradicionais da arte gráfica (calcografía, xilografía, litografía ou serigrafía), que se poderán combinar con aquelas outras técnicas gráficas, incluídas os procedementos dixitais e electrográficos, que considere conveniente o artista.
Os gravados enviaranse sen enmarcar, convenientemente protexidos á Fundación Museo das Artes do Gravado. Lugar de Outeiro. ARTES- Riveira. 15969 (A Coruña) España, do 1 de ABRIL ao 30 de NOVEMBRO.

Ningún comentario:

Publicar un comentario