09/10/2012

Aberta a Convocatoria dos Premios Nacionais de Artesanía, 2012


O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo convoca a sétima edición dos Premios Nacionais de Artesanía co fin de dar recoñecemento institucional ao máis alto nivel a aquelas actuacións recoñecidas xeralmente como excelentes e exemplares no campo da artesanía contemporánea. Os obxectivos desta convocatoria son: prestigiar a artesanía, presentándoa nunha contorna de calidade e excelencia; recoñecer os méritos daquelas empresas artesás que destaquen pola súa creatividade, adaptación ao mercado, responsabilidade social e ambiental e capacidade de innovación e recoñecer o labor das institucións, organismos e empresas cuxas actuacións contribúan a alcanzar os obxectivos que se perseguen coa constitución de devanditos premios.

Ningún comentario:

Publicar un comentario