04/03/2013

Iº Certame Nacional de Microrrelatos Cidade da Coruña

 
Moitas obras de gran calidade literaria, que nacen no anonimato, acaban perdéndose por falta de apoio institucional, escaseza de recursos propios, etc. Ante esta perspectiva a Asociación de Estudos Universitarios pretende servir de dinamizador e xerar apoios para facer realidade a publicación dunha gran parte das obras presentadas a este certamen.
Con iso pretenden tamén facilitar as posibilidades de publicación a autores noveis e afeccionados entregados a esta arte literaria e a todas as persoas que desenvolven unha actividade cultural a través deste campo da literatura.
Apostan, polo tanto, por un certame que permita facer realidade non só a publicación literaria senón tamén a difusión de novos valores para que as figuras emerxentes da literatura poidan ver os seus traballos publicados mediante un modelo de estreita colaboración.

Ningún comentario:

Publicar un comentario