09/09/2013

Exposición das listaxes provisionais de pre-inscrición na EMAO-Vigo

Está exposto no taboleiro de anuncios da EMAO, e na páxina web da mesma, a listaxe provisional de preinscrición, para o alumnado de novo ingreso, curso 2013-2014.
Pódense presentar reclamacións ao mesmo, os días 9 e 10 de setembro, dirixíndose persoalmente (en horario de 9:00 a 14:00 horas) ou por correo electrónico (emao@vigo.org) á administración da EMAO.

Tamén se pode consultar nos mesmos lugares, o listados de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa signación de nivel e aula.

O SORTEO previsto para a selección de admitidos (para todas as especialidades menos CAIM, Serigrafía, Cerámica e Encadernación) terá lugar o vindeiro día 11 de setembro ás 9:30 horas, nas dependencias da Escola.
O sorteo é de acceso público.

PROBAS DE ACCESO (CAIM, Cerámica, Encadernación e Serigrafía): 
  . Día 10, Serigrafía, ás 16,30 h., en quendas de 45 minutos.
  . Día 11, Cerámica, ás 16,30h., en quendas de 45 minutos.
  . Día 12, CAIM (Luthería Galita e Zanfona) e Encadernación, ás 16,30h, en quendas de 45 minutos.
A asistencia a estas probas é obrigatoria para poder optar á matrícula nas especialidades citadas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario