21/09/2016

Ábrese o Prazo de Confirmación de Matrícula na Escola Municipal de Arte e Oficios de Vigo (EMAO)Xa están publicadas no taboleiro da Escola e tamén na páxina web as listas cos resultados das probas de acceso. As persoas incluídas nos listados do resultado do sorteo e das probas de acceso, deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación :

Datas e horario de matrícula:
  • 22 ao 29 de setembro (de 9:00 a 14;00 horas e de 16:00 a 20:00 horas)
  • 30 de setembro (de 9:00 a 14:00 horas)

De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera.

Establécese unha lista de agarda para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2016-2017. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de agarda que se publica é, como máximo o número de prazas ofertadas para cada especialidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario