22 de maio de 2018

Conferencia "Cambio Climático e Quecemento Global: Como o sabemos e cales son as súas consecuencias" por Daniel Rey


Este vindeiro xoves, 24 de maio ás 19:30, nova conferencia do Fórum do Instituto de Estudios Vigueses: “Cambio Climático y Calentamiento Global: Cómo lo sabemos y cuales son sus consecuencias” por Daniel Rey (Universidade de Vigo). Presentado por Federico Vilas, UVigo e Instituto Estudios Vigueses, na Hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios.
Resumo:
A conferencia terá un carácter divulgativo e centrarase en explicar que factores inflúen no clima, como se realizan e cal é a fiabilidade das medicións que nos permiten identificar e cuantificar o cambio climático. Discutirase tamén que parte deste cambio é natural, e que parte ten a súa orixe nas actividades do home, así como os efectos que van ter estes cambios nas nosas vidas e nas das xeracións futuras.

Ningún comentario:

Publicar un comentario